• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

الف-کاربران نباید از اسم های جعلی مربوط به افراد سر شناس استفاده کنند


ب-کاربران نباید مطالب و عکس های غیر اخلاقی استفقاده کنند


پ-کااربران نباید با ارسال هرزنامه برای کاربران دیگرایجاد مزاحمت کنند


ت- این سایت پیرو قوانین جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران است


 


خواشمندیم در صورت مشاهده تخلف از قوانین سایت  تخلف را از طریق لینک "گزارش" موجود در تمام صفحات به مدیر سایت اطلاع دهید