• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
login Sign Up
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
tirasis network helps you connect and share with the people in your life.

این نرم افزار با بانک اطلاعاتی قدرتمند براحتی شماره های ناشناس را برای شما شناسایی یا در صورت تمایل مسدود می کند در صورت عدم وجود شماره در بانک اطلاعاتی شما می توانید درخواست شناسایی شماره دهید.این نرم افزار شماره مورد نظر شما را از بین لیست شماره های مخاطبین افرادی که این برنامه را دانلود و نصب کرده اند به سرعت پیدا کرده و نمایش میدهد.جهت قوی تر شدن بانک اطلاعاتی وافزایش لیست مخاطبین نرم افزار علاوه بر نصب نرم افزار را به دیگران هم معرفی کنید.