• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

طایفه شه بخش از طوایف بلوچ است که در استان سیستان و بلوچستان ایران زندگی می‌کنند. نام این طایفه تا زمان رضاشاه اسماعیل زهی بود و به دستور دولت به "شه بخش" تغییر یافت. اکثر شه بخش‌ها در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان وبلوچستان، و نواحی آن در بخش کورین ساکنند. بسیاری از شه بخش‌ها در ایرانشهر و مناطق هم مرز با ایران در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی  می‌کنند. طایفه شه بخش دارای شش تیره عمده می‌باشد: فقیرزهی، داروزهی، قنبرزهی(طایفه قنبرزهی خود یک طایفه بزرگ است و زیر شاخه هیچ طایفه ای نیست )، رادوزهی، بلوچ زهی و جمشیدزهی. معروف ترین سردار این طایفه سردار جمعه خان اسماعیل زهی است، که در جنگ جهانی اول به نبرد با واحدهای ارتش انگلستان در بلوچستان برخاست و تلفات سنگینی به آنها وارد نمود، بیش از هجده تن از شه بخش‌ها در این درگیری‌ها نیز کشته شدند. وی در زمان رضاشاه مدتی با سیاست‌های دولت وقت مخالفت کرد. جمعه خان ناگزیر شد به بلوچستان پاکستان مهاجرت کند اما نیروهای انگلیسی وی را بهمراه سربازانش به دولت وقت ایران تحویل دادند. .