• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

کسب در آمد از اینترنت

علاقه مندان می توانند  از طریق لینک کسب درآمد به جمع گسترش دهنده ها شبکه تیراسیس بپیوندند و در بخش های زیر درآمد کسب کنند.


راوی :

نیاز ها : در این بخش کاربران نیاز به تخصص و شرایط خاصی ندارد
وظایف : وظیفه اعضا این گروه ایجاد محتوا متناسب برای تیراسیس است
درآمد : با انجام هر ارسال در بخش مذکور امتیاز در یافت می شود که هر امتیاز معادل 100ریال می باشد بصورت خودکار به حساب کاربر اضافه  می شود
پست یا پاسخ انجمن 2 امتیاز
دعوت موفق از ایمیل 100 امتیاز


راوی ویژه :

نیاز ها : پرداخت 500000 ریال
وظایف : وظیفه اعضا این گروه ایجاد محتوا متناسب برای تیراسیس است
درآمد : با انجام هر ارسال در بخش مذکور امتیاز در یافت می شود که هر امتیاز معادل 100ریال می باشد بصورت خودکار به حساب کاربر اضافه  می شود
پست یا پاسخ انجمن 50 امتیاز
دعوت موفق از ایمیل 1000 امتیاز
کاربران فعال
در پایان هر ماه تعداد 5000 امتیاز به ازای هر 1000 دوست به حساب راوی ها اضافه می شود


توجه : ارسال اسپم امتیاز منفی خواهد داشت
کاربران می توانند موجودی خود را حداقل به مبلغ 200000 ریال از یکم تا سوم هر ماه برداشت کنند

تمامی زمان ها +8 است. زمان اکنون 2:03 pm است.