• Facebook
 • Yahoo
 • Twitter
 • Google
 • Live
ورود عضویت
 • Facebook
 • Yahoo
 • Twitter
 • Google
 • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

گروه تیراسیس جهت تکمیل کادر خود از علاقه مندان به فعالیت در تیراسیس در بخش های زیر نیروی فعال جذب میکند


علاقه مندان می توانند درخواست استخدام خود در هریک از بخش های زیر از طریق این لینک  به جمع گسترش دهنده ها بپیوندند • راوی:


نیاز ها:در این بخشکاربران نیاز به تخصص و شرایط خاصی ندارد


وظایف:وظیفه اعضا این گروه ایجاد محتوا متناسب برای تیراسیس است 


درآمد :با انجام هر ارسال در بخش مذکور امتیاز در یافت می شود که هر امتیاز معادل 100ریال می باشد بصورت خودکار به حساب کاربر اضافه  می شود


پست یا پاسخ انجمن 2 امتیاز


دعوت موفق از ایمیل 100 امتیاز


  • راوی ویژه


نیاز ها:پرداخت 500000 ریال


وظایف:وظیفه اعضا این گروه ایجاد محتوا متناسب برای تیراسیس است 


درآمد :با انجام هر ارسال در بخش مذکور امتیاز در یافت می شود که هر امتیاز معادل 100ریال می باشد بصورت خودکار به حساب کاربر اضافه  می شود


پست یا پاسخ انجمن 50 امتیاز


دعوت موفق از ایمیل 1000 امتیاز


 


  • کاربران فعال


در پایان هر ماه تعداد 5000 امتیاز به ازای هر 1000 دوست به حساب راوی ها اضافه می شود


 


توجه:ارسال اسپم امتیاز منفی خواهد داشت


کاربران می توانند موجودی خود را حداقل به مبلق 200000 ریال از یکم تا سوم هر ماه برداشت کنند


شایان بذکر است در صورت دعوت دوستان و ثبت نام آنها در تیراسیس در ازای هر ثبت نام 100 امتیاز به کاربر اضافه می شود


 

کلمات کلیدی: استخدام, کسب درآمد