• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

تیراسیس به چه معناست


لوح‌های نوشته شده در ایلام قدیم به شهری به نام تیرازیس اشاره دارد. با توجه به فونتیک چنین برداشت می‌شود: تیراسیس یا سیراسیس، این اسم از نام سیراجیس در فارسی قدیم گرفته شده‌است که بر اثر تغییر منظم صداها در زبان فارسی مدرن به شیراز تغییر نام داده‌است.


 


درباره ما


شبکه مجازی تیراسیس در مهر 1393 بصورت آزمایشی آغاز کرد,و پس رفع نواقص و مشکلات در اول اردیبهشت 1395 این پروژه با هدف ایجاد بستری جهت تبادل اطلاعات ، نيازها ، کالا و خدمات ،رفع مشکلات، آشنا شدن با همکاران ، دوستان قديمي و ... بصورت رسمی فعالیت خود را در دنیای مجازی آغاز کرد


 در سال 1396 امتیاز این سایت رسما به شرکت RRHمنتقل شد